Bản đồ hàng việt - bình định

Các chức năng chính của hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thương mại tỉnh Bình Định:

  • Bản đồ địa điểm các nhà phân phối, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ
  • Quản lý cở sở dữ liệu lĩnh vực xăng dầu, LPG.
  • Đánh giá tình hình phân phối hàng Việt theo từng địa bàn huyện thị.

Xây dựng và vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định đáp ứng các yêu cầu cho việc phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng; phục vụ công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về thương mại của tỉnh Bình Định.