Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối sản phẩm” năm 2022.

Ngày 30/8/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định phối hợp Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối sản phẩm”. Tham dự tập huấn có trên 70 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh, Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh và công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực thương mại tham dự.


Đồng chí Võ Mai Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc

Mục đích của hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trang bị, hệ thống, cập nhật kiến thức, kỹ năng xây dựng và phát triển hiệu quả các kênh phân phối sản phẩm hàng hóa; xác định vai trò của hệ thống phân phối trong chiến lược marketing; thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối, chọn lựa, quản lý và ký hợp đồng với thành viên trong hệ thống phân phối sản phẩm… góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu.

Một số hoạt động tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị được Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương – Giảng viên cao cấp giảng dạy về quản trị doanh nghiệp của Business Edge – MPDF – IFC chia sẻ các chuyên đề về Phân phối đóng vai trò gì; Làm thế nào để thiết kế hệ thống phân phối hợp lý; Cách chọn lựa, ký hợp đồng và quản lý các thành viên trong hệ thống phân phối. Đồng thời, các đại biểu tham dự tại Hội nghị đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc khi xây dựng hệ thống phân phối tại đơn vị và hướng giải quyết để hình thành kênh phân phối ổn định, bền vững.

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Lê