Cửa hàng đặc sản Thanh Liêm

128 Chương Dương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 565 47 88         Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản Phụng Nga

61 Vũ Bảo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định      093 538 87 28         Hàng đặc sản

Cửa hàng Mận Khoa

58 Vũ Bảo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định      090 649 59 91        Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản ba miền Vương Gia

Số 12 Ngô Văn Sở, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        097 292 08 65         Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản Như Ý

Số 156 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        090 552 54 68         Hàng đặc sản

Vườn Nhà Cây

Số 23 Trường Chinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        077 433 39 77          Hàng trái cây

Trung tâm mua sắm đặc sản Hương Biển

07 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        090 574 29 72          Hàng đặc sản

Siêu thị đặc sản Bình Định

115 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 950 18 39        Hàng đặc sản

Đặc sản xứ Nẫu Thúy Trinh

03D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 333 04 86        Hàng đặc sản

Đặc sản Cội Việt

43A Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 361 19 80       Hàng đặc sản

Siêu thị đặc sản Tâm Trí

05 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 579 95 68      Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản Út Châu

34 Chương Dương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 500 45 68     Hàng đặc sản

Công ty TNHH Yến sào Tam quan (Điểm bán hàng Việt Quy Nhơn)

02D Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        097 146 75 79     Hàng đặc sản

Song Thuỷ Garden – Chuỗi Thực phẩm sạch

240 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 514 53 45     Hàng đặc sản

HTX nước mắm truyền thống Nhơn Lý Hương Thanh

Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định             Hàng hải sản

Cửa hàng xăng dầu Phương Linh

Võ Liệu, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 490 77 89     Hàng OCOP tỉnh

Cửa hàng xăng dầu Bình Định

85 Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0256 3892 6538     Hàng OCOP tỉnh

Siêu thị nhà sách Đập Đá (Điểm bán hàng Việt An Nhơn)

Phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định        038 952 35 39        Hàng đặc sản

Siêu thị Coop Mart An Nhơn

Phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định        038 952 35 39       Hàng Việt

Cửa hàng Nhà Việt Tây Sơn (Điểm bán hàng Việt Tây Sơn)

TT Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        097 369 62 26       Hàng đặc sản

Điểm bán hàng Việt Hoài Nhơn (Sachi Nguyễn)

Chợ Tam Quan, Thị trấn Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        084 666 53 75     Hàng đặc sản

Điểm bán hàng Việt Chợ Mộc Bài

TT. Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        094 313 69 88      Hàng đặc sản

Dulah Mart

xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định         Hàng đặc sản

Công ty CPTH huyện An Lão

Xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định         Hàng Việt

Cửa hàng đặc sản Thanh Liêm

128 Chương Dương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 565 47 88         Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản Phụng Nga

61 Vũ Bảo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định      093 538 87 28         Hàng đặc sản

Cửa hàng Mận Khoa

58 Vũ Bảo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định      090 649 59 91        Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản ba miền Vương Gia

Số 12 Ngô Văn Sở, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        097 292 08 65         Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản Như Ý

Số 156 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        090 552 54 68         Hàng đặc sản

Vườn Nhà Cây

Số 23 Trường Chinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        077 433 39 77          Hàng trái cây

Trung tâm mua sắm đặc sản Hương Biển

07 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        090 574 29 72          Hàng đặc sản

Siêu thị đặc sản Bình Định

115 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 950 18 39        Hàng đặc sản

Đặc sản xứ Nẫu Thúy Trinh

03D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 333 04 86        Hàng đặc sản

Đặc sản Cội Việt

43A Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 361 19 80       Hàng đặc sản

Siêu thị đặc sản Tâm Trí

05 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 579 95 68      Hàng đặc sản

Cửa hàng đặc sản Út Châu

34 Chương Dương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 500 45 68     Hàng đặc sản

Công ty TNHH Yến sào Tam quan (Điểm bán hàng Việt Quy Nhơn)

02D Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        097 146 75 79     Hàng đặc sản

Song Thuỷ Garden – Chuỗi Thực phẩm sạch

240 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        093 514 53 45     Hàng đặc sản

HTX nước mắm truyền thống Nhơn Lý Hương Thanh

Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định             Hàng hải sản

Cửa hàng xăng dầu Phương Linh

Võ Liệu, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        091 490 77 89     Hàng OCOP tỉnh

Cửa hàng xăng dầu Bình Định

85 Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0256 3892 6538     Hàng OCOP tỉnh

Siêu thị nhà sách Đập Đá (Điểm bán hàng Việt An Nhơn)

Phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định        038 952 35 39        Hàng đặc sản

Siêu thị Coop Mart An Nhơn

Phường Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định        038 952 35 39       Hàng Việt

Cửa hàng Nhà Việt Tây Sơn (Điểm bán hàng Việt Tây Sơn)

TT Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        097 369 62 26       Hàng đặc sản

Điểm bán hàng Việt Hoài Nhơn (Sachi Nguyễn)

Chợ Tam Quan, Thị trấn Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        084 666 53 75     Hàng đặc sản

Điểm bán hàng Việt Chợ Mộc Bài

TT. Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        094 313 69 88      Hàng đặc sản

Dulah Mart

xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định         Hàng đặc sản

Công ty CPTH huyện An Lão

Xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định         Hàng Việt