Nước Mắm – OCOP 3 sao

HTX sản xuất kinh doanh Hương Thanh               Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0909.185.202

Hải sản khô – OCOP 3 sao

Cơ sở Thúy Trinh               3D Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0933.330.486

Hải sản khô – OCOP 3 sao

Cơ sở Mận Khoa               58 Vũ Bảo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0906.495.991

Hải sản khô – OCOP 3 sao

Cơ sở Phụng Nga             62 Vũ Bảo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0935.388.728

Cá cơm khô – OCOP 3 sao

HTX SXKD hải sản Hương Thanh – Nhơn Lý             Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0909.185.202

Ruốc khô – OCOP 3 sao

HTX SXKD hải sản Hương Thanh – Nhơn Lý             Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0909.185.202

Mực một nắng – OCOP 3 sao

HTX SXKD hải sản Hương Thanh – Nhơn Lý             Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0909.185.202

Mắm ruốc – OCOP 3 sao

HTX SXKD hải sản Hương Thanh – Nhơn Lý             Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0909.185.202

Bột ngũ cốc Khánh Giang – OCOP 3 sao

Cơ sở Ngũ cốc Khánh Giang             Tổ 3, KV7, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0333.121.024

Chả ram Tôm đất Hồng Hạnh – OCOP 3 sao

Cơ sở Chả ram Hồng Hạnh             49/12 Phùng Khắc Khoan, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.116.607

Yến sào Tôn Thủy – OCOP 4 sao

Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy             452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.729.758

Tổ yến chưng mật ong, đường phèn – OCOP 4 sao

Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy             452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.729.758

Tổ yến chưng đường kiêng Isomailt – OCOP 4 sao

Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy             452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.729.758

Tổ yến chưng sâm, mật ong – OCOP 4 sao

Công ty TNHH SX và TM Yến sào Tôn Thủy             452 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.729.758

Tổ yến khô, Tổ yến tươi, Yến hũ ăn liền – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Yến Quang             113 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0913.432.919

Chả cá hấp – OCOP 4 sao

Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2             Lô E (44,45,46,47) đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0868.218.999

Chả cá chiên – OCOP 4 sao

Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2             Lô E (44,45,46,47) đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0868.218.999

Cá viên chiên – OCOP 4 sao

Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2             Lô E (44,45,46,47) đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0868.218.999

Yến sào Đại Việt- Tổ yến chưng – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Yến sào Đại Việt       247 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        02563.823.412

Yến sào Đại Việt- Tổ yến tinh – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Yến sào Đại Việt       247 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        02563.823.412

Chả cá Cù lao xanh – OCOP 3 sao

HTX Thủy sản Nhơn Châu     Thôn Đông, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0362.262.033

Trà Đinh lăng túi lọc Phúc An – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Thái An Bình Định     16 Thanh Niên, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0977.301.467

Nước rau câu – OCOP 3 sao

HTX dịch vụ du lịch thủy sản Nhơn Hải     Thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định        0394.777.811

Cây Mai cảnh – OCOP 4 sao

Hộ Trần Văn Hòa             Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0935.997.577   

Bún song thằn Lý Thị Hương – OCOP 4 sao

Cơ sở Tạ Thị Đắt             Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0982.797.527  

Súng thần công (đồng kim loại) – OCOP 4 sao

Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Đường Minh             Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0908.799.247  

Nón Lá Gò Găng – OCOP 3 sao

Hộ Nguyễn Thị Đúng             Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0985.979.274  

Rượu Bàu Đá – OCOP 3 sao

Cơ sở Hoa Thưởng             Xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0385.012.379

Rượu vang Berifoods – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia           Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0908.814.438

Dưa các loại – OCOP 3 sao

HTX NN II Nhơn Thọ           Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0935.034.203

Rau an toàn Lá Lành – OCOP 3 sao

THT sản xuất rau an toàn           Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0964.702.177

Dầu phộng Nhơn Hậu – OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp Nhơn Hậu         Thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        02563.993.558

Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long – OCOP 4 sao

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long         Thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0906.454.927

Rượu đậu xanh BIDIR Hoàng Long – OCOP 4 sao

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long         Thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0906.454.927

Rượu nếp mới BIDIR Hoàng Hậu – OCOP 4 sao

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long         Thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0906.454.927

Rượu Bàu Đá Thành Tâm (Rượu gạo) – OCOP 3 sao

Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm         Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0914.140.178

Rượu Vang Nếp Thành Tâm – OCOP 3 sao

Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm         Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0914.140.178

Tinh dầu sả nguyên chất (Sả JAVA) – OCOP 4 sao

HTX Nông Công Thương An Nhơn         Thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0399.987.798

Rượu Bàu Đá Đậu xanh Hoa Thưởng – OCOP 4 sao

Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0385.012.379

Rượu Bàu Đá Gạo Hoa Thưởng – OCOP 4 sao

Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0385.012.379

Rượu Bàu Đá Nếp Hoa Thưởng – OCOP 4 sao

Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0385.012.379

Bánh tráng Gạo _Trường Cửu Phúc Nhân – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Lê Hữu Ý         Thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0901.631.255

Nước mắm Bốn Phương – OCOP 3 sao

DNTN sản xuất nước mắm Bốn Phương         Cụm TTCN Nhơn An, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0908.345.390

Rượu Bàu Đá – Đậu xanh Ba Hưng – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0976.628.307

Rượu Bàu Đá – Gạo Ba Hưng – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0976.628.307

Rượu Bàu Đá – Đậu xanh Bốn Vinh – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Phạm Thị Vinh         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0368.383.249

Rượu Bàu Đá – Đậu xanh Năm Phượng – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0373.390.741

Rượu Bàu Đá – Gạo Thiện Yến – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Thanh Yến         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0356.179.902

Rượu Bàu Đá – Gạo Ngọc Khôi – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Khôi         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0378.788.820

Rượu Bàu Đá – Gạo Năm Thương – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Thương         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0396.326.935

Rượu Bàu Đá – Gạo Quốc Việt – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Phạm Văn Anh         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.076.206

Rượu Bàu Đá – Gạo Văn Khanh – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Trần Văn Khanh         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0396.642.302

Rượu Bàu Đá – Gạo Hiền – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Lê Đình Ưng         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0333.026.178

Rượu Bàu Đá – Gạo Kim Cương – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Trần Văn Chương         Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0986.145.810

Rượu Bàu Đá – Nếp Văn Dần – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Đinh Văn Dần       Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0987.360.774

Rượu Bàu Đá – Nếp 9 Đợi – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Đợi       Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0989.082.474

Yến sào Sáu Hồng – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Phan Văn Sáu       Thôn Thanh  Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định        0914.380.150

Gà giống – OCOP 4 sao

Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư               Xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0913.498.702

Nem chả chợ huyện – OCOP 3 sao

Cơ sở Bảy Liêm             Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0912.128.227

Bánh ít lá gai – OCOP 3 sao

Cơ sở Bà Dư           Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0934.809.234

Rau an toàn – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Phước Hiệp           Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        02563.830.236

Hoa cúc chậu – OCOP 3 sao

Hộ Nguyễn Ngọc Tùng           Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0932.553.652

Dưa Lê – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Gia vị Nhiệt Đới         Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0935.361.299

Gạo quê Phước Hưng_ Gạo trắng BC15 – OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp Phước Hưng       Thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0913.789.615

Yến Sào Năm Công – OCOP 3 sao

HKD Lê Văn Công       Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0935.142.089

Thực phẩm bổ sung Rượu Đông trùng hạ thảo Lộc Tín – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín       Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0905.527.879

Thực phẩm bổ sung Bột Diếp cá Đông trùng hạ thảo Lộc Tín – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín       Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0905.527.879

Nấm Đông trùng hạ thảo tươi Lộc Tín – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín       Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0905.527.879

Nấm Đông trùng hạ thảo khô Lộc Tín – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín       Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0905.527.879

Bột Diếp cá Lộc Tín – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp hữu cơ Lộc Tín       Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0905.527.879

Yến sào Bảo Khánh – OCOP 3 sao

Hộ Kinh doanh Bảo Khánh       Thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0972.229.577

Thịt Lươn đồng – OCOP 3 sao

HKD Sản xuất lươn giống Long Vinh       Thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định        0914.433.803

Rượu đậu xanh – OCOP 3 sao

Hộ Nguyễn Thành Lưu             Xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0981.143.479

Bánh ít lá gai – OCOP 3 sao

Cơ sở Hoàng Đông             Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0976.039.548

Rau an toàn – OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp Thuận Nghĩa           Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        02563.880.568

Dầu đậu phộng Thành Mười – OCOP 3 sao

HKD Nguyễn Thành Mười           Thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0984.240.436

Nem Lê Sang – OCOP 3 sao

Cơ sở Lê Văn Sang           212 Đống Đa, TT Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0702.302.989

Tinh dầu tràm Xứ Nẫu – OCOP 3 sao

HKD Huỳnh Thị Thúy Hằng         Thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0346.906.948

Nón lá Thuận Hạnh – OCOP 3 sao

Hội làng nghề nón lá Thuận Hạnh         Thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0985.786.089

Dầu đậu phộng Tân Lạc Việt – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Lạc Việt         96/14 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0906.209.208

Bưởi da xanh Mộng Hoa – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Phan Thị Mộng Hoa         Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0383.503.727

Bưởi da xanh Làng Cam – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Anh Dũng       Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0974.293.872

Cam xoàn Làng Cam – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Anh Dũng       Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0974.293.872

Quýt đường Làng Cam – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Anh Dũng       Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0974.293.872

Bánh canh Rau củ VIDATA – OCOP 3 sao

Công ty TNHH MTV VITA       Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0908.591.488

Tré chua Tây Sơn – OCOP 3 sao

Cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm Tây Sơn       Khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        0986.284.454

Dầu mè Thượng Giang – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Thượng Giang       Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        02563.884.367

Dầu phộng Thượng Giang – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Thượng Giang       Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định        02563.884.367

Cá Ngừ đại dương – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Hải Nguyên               Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0914.004.373     

Cá Ngừ đại dương – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Tân Xuân Lộc               Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0914.303.594    

Nước mắm Như Hoa – OCOP 4 sao

Cơ sở nước nắm Như Hoa             Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0914.089.063   

Yến sào – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Yến sào Tam Quan             Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0935.759.879

Yến sào – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Minh Thành             Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.565.207

Nước nắm 24 Tân Thịnh – OCOP 3 sao

Cơ sở nước mắm 24 Tân Thịnh             Xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0984.569.007

Nước mắm Như Mười – OCOP 3 sao

Cơ sở nước nắm Như Mười             Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0934.363.667

Nước mắm Minh Nhạn – OCOP 3 sao

Cơ sở nước mắm Minh Nhạn             Xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        02563.868.523

Trứng vịt hột Hoài Mỹ – OCOP 3 sao

Hội nông dân xã Hoài Mỹ             Xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0982.255.265

Bánh Tráng nước dừa Ba Quan – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Lê Thị Hiệp             Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0392.414.215

Bánh hồng – OCOP 3 sao

Cơ sở Thanh Bình             Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        02563.865.204

Bánh hồng – OCOP 3 sao

Cơ sở Bà Điền             Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0977.515.597

Mè xửng – OCOP 3 sao

Cơ sở Bà Điền             Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0977.515.597

Bánh hồng – OCOP 3 sao

Cơ sở Minh Đức           Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0373.999.217

Chiếu Cói – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Võ Văn Lê           Xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0374.999.638

Bánh tráng Dalop các loại – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Nhân Hòa           Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0989.698.239

Bánh tráng các loại – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Sachi Nguyễn           Khu phố 8, phường Tam Quan, thị xã  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0944.665.375

Bánh cốm nếp ngự – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất bánh kẹo Sáu Chiến           Khu phố 8, phường Tam Quan, thị xã  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        02563.665.375

Bánh tráng dừa – OCOP 3 sao

HTX NN Ngọc An           Khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0986.956.932

Bún số 8 Tam Quan Nam – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh           Khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0979.135.089

Dầu phộng tinh khiết – OCOP 3 sao

HKD Bến Đá (Dương Quang Cảnh)           Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0919.378.537

Bình hoa composit Thanh Duy – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc           Thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0982.755.404

Chiếu cói – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Lý Văn Khánh           Thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0982.166.459

Các sản phẩm Song mây mỹ nghệ Nhân Hòa – OCOP 4 sao

Công ty TNHH Nhân Hòa           Phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0989.698.239

Dầu dừa tinh khiết các loại – OCOP 4 sao

HTX nông nghiệp Ngọc An          Khu phố Ngọc An Trung, P. Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0986.956.932

Chuối Mốc Hoài Sơn – OCOP 4 sao

HTX nông nghiệp Hoài Sơn         Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0869.771.653

Bưởi da xanh – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Dương Đình Tá         Khu phố Định Bình Nam, P. Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0707.203.469

Bánh tráng Gạo mè Phương Nguyên – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam        KP Trường An 1, P. Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0984.569.007

Bánh tráng Gạo mè Ngọc Huệ – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất bánh tráng Ngọc Huệ         Khu phố Đệ Đức 2, P. Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định            0972.425.565

Dừa nướng Thanh Bình – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất Dừa dòn Thanh Bình         Khu phố Giao Hội 2, P. Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định            02563.564.633

Dừa nướng Thanh Phương – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất Dừa dòn Thanh Phương      Khu phố An Dinh 1, P. Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0915.067.500

Phở Gạo Lức Thảo Nguyên – OCOP 3 sao

Cơ sở SX Phở gạo khô Thảo Nguyên       KP Cửu Lợi Bắc, P. Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0915.067.500

Phở Gạo Rau Củ Quả Thảo Nguyên – OCOP 3 sao

Cơ sở SX Phở gạo khô Thảo Nguyên       KP Cửu Lợi Bắc, P. Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0915.067.500

Nước mắm Bếp Xưa – OCOP 4 sao

Công ty TNHH SXTM Hưng Thịnh Đạt       KP Phụng Du 2, P. Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0935.900.990

Nếp ngự Hoài Sơn – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Hoài Sơn       Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0983.595.267

Nước mắm truyền thống Hoài Hải – OCOP 3 sao

HTX Nước mắm truyền thống Hoài Hải       Thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0975.574.839

Trà gạo lứt hoa nhài cô Ba – OCOP 3 sao

Cơ sở Ngũ cốc – Trà hoa Cô Ba Bình Định       Thôn Cự Lễ, phường Hoài Hảo, thị xã  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0934.805.730

Bột ngũ cốc cô Ba – OCOP 3 sao

Cơ sở Ngũ cốc – Trà hoa Cô Ba Bình Định       Thôn Cự Lễ, phường Hoài Hảo, thị xã  Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định        0934.805.730

Trà Gò Loi – OCOP 3 sao

Hộ Nguyễn Hữu Oanh             Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0355.619.793

Bưởi Hoài Ân – OCOP 3 sao

Hộ Trần Thị Thu Thủy             Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0988.475.006

Bưởi Hoài Ân – OCOP 3 sao

Hộ Tăng Doãn Kích           Xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0345.417.167

Bưởi Hoài Ân – OCOP 3 sao

Hộ Nguyễn Thị Dung           Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0989.822.016

Nem chả – OCOP 3 sao

Cơ sở nem chả Ngọc Liễu         Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0972.677.159

Gạo SX theo hướng hữu cơ – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Ân Tín         Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0563.874.175

Bún gạo khô Biên Thắm – OCOP 3 sao

HKD Bùi Thị Thu Thắm       Xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0979.367.749

Trà Gò Loi – OCOP 3 sao

HKD Lê Văn Dũng       Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0347.206.800

Trà Gò Loi – OCOP 3 sao

HKD Nguyễn Phước Cầu       Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0345.214.335

Nhang trầm hương – OCOP 4 sao

HKD Nguyễn Hữu Toàn       Xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0905.941.947

Mật ong dú Thành Tín – OCOP 3 sao

HKD Tô Vũ Thành Tín       Thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0969.677.798

Bún khô KICAFOODS – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS       Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0985.692.156

Trà nụ hoa hòe – OCOP 3 sao

Công ty TNHH DULAH       Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0343.400.477

Dầu đậu phộng – OCOP 4 sao

Công ty TNHH DULAH       Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0343.400.477

Dầu mè đen – OCOP 4 sao

Công ty TNHH DULAH       Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0343.400.477

Thịt chim trĩ – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Tô Vũ Thành Tín       Thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0969.677.798

Trứng chim trĩ – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Tô Vũ Thành Tín       Thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0969.677.798

Thịt heo thảo mộc Ngọc Liễu – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Bảo Châu Hoài Ân       Thôn Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0972.677.159

Mật ong bộng ông Hiểu Hoài Ân – OCOP 3 sao

Đại lý Hiểu Tâm       Thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0986.694.388

Bún gạo lứt – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS       Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0985.013.802

Phở khô – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất thực phẩm KICAFOODS       Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0985.013.802

Thanh cơm lứt ngũ cốc chà bông – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Ái Nhi       Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0968.065.067

Chả cá thác lác Ái Nhi – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Ái Nhi       Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0968.065.067

Chả ram tôm đất Ái Nhi – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Ái Nhi       Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0968.065.067

Bún gạo khô Phương Anh- OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Đào Thị Thức       Xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định        0978.830.742

Mật ong rừng – OCOP 3 sao

Cơ sở kinh doanh mật ong rừng Mây           Xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0982.829.979

Cam sành – OCOP 3 sao

Hộ Lê Văn Năng         Xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0917.533.044

Cau trái – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Thương Mại Huệ Cư         Xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0988.749.549

Bưởi da xanh An Lão – OCOP 3 sao

HKD Đỗ Văn Minh         Thôn Vạn Khánh, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0394.137.241

Thịt Bò An Lão – OCOP 3 sao

DNTN Vi Viên         Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0977.867.451

Thịt Heo đen An lão – OCOP 3 sao

DNTN Vi Viên         Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0977.867.451

Dứa An Toàn – OCOP 3 sao

HTX Nông dược và DVTH An Toàn         Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0396.981.547

Trà thảo mộc Chè dây-Dạ Cẩm – OCOP 3 sao

HTX Nông dược và DVTH An Toàn         Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0396.981.547

Trà thảo mộc INSULAC – OCOP 3 sao

HTX Nông dược và DVTH An Toàn         Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0396.981.547

Cao uống thảo mộc Thắng Xịn – OCOP 3 sao

HTX Nông dược và DVTH An Toàn         Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0396.981.547

Cao uống thảo mộc Kiện Vị – OCOP 3 sao

HTX Nông dược và DVTH An Toàn         Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0396.981.547

Đồ gỗ mỹ nghệ Minh Thọ – OCOP 3 sao

Cơ sở Lê Minh Thọ         Thôn Hưng Nhương, xã An hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0988.196.145

Sản phẩm Đan lát của người BaNa – OCOP 3 sao

HKD Đinh Văn Nhiên         Thôn 2, xã An nghĩa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0379.716.410

Sản phẩm Đan lát của người Hre – OCOP 3 sao

HKD Đinh Trung Sơn         Thôn 5, xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0357.832.069

Chè Dây Trúc Quán- OCOP 3 sao

Cơ Sở Trúc Quán         Xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0989.135.179

Mật Ong rừng An Toàn Trúc Quán- OCOP 3 sao

Cơ Sở Trúc Quán         Xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0989.135.179

Mật Ong rừng Beest – OCOP 3 sao

Cơ Sở Mộc Thảo         Xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0976.573.290

Chả lụa Tài Yến – OCOP 3 sao

Cơ Sở Tài Yến         Xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0965.811.199

Nấm Bào ngư Anh Thiết – OCOP 3 sao

Cơ Sở Anh Thiết         Xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định        0389.605.193

Nón ngự Phú Gia – OCOP 4 sao

Cơ sở Đỗ Văn Lan             Xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0333.025.968   

Nước mắm – OCOP 3 sao

Cơ sở Thái An             Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0967.660.669   

Trà cà gai leo – OCOP 3 sao

Cơ sở Bảo Khánh             Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0256.535.595  

Bánh cốm – OCOP 3 sao

Cơ sở bánh cốm, kẹo Phong Nga             Xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0986.789.112

Bánh gạo lức nguyên hạt – OCOP 3 sao

Cơ sở bánh cốm, kẹo Phong Nga             Xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0986.789.112

Bún phở Cô Phương – OCOP 3 sao

Cơ sở Hà Thị Hương             Thị Trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0352.451.237

Dầu phộng – OCOP 3 sao

Cơ sở Công Chính             Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0397.199.425

Con giống gà ta CK1-BĐ, CK2-BĐ, CK3-BĐ – OCOP 4 sao

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh             Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0979.804.151

Chả lụa Ngọc Nga – OCOP 3 sao

Cơ sở Ngọc Nga             Thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0985.246.837

Bột trái nhàu Bảo Khánh – OCOP 3 sao

Cơ sở Bảo Khánh             Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0986.895.595

Trà bí đao túi lọc Bảo Khánh – OCOP 3 sao

Cơ sở Bảo Khánh             Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0986.895.595

Bún gạo Cô Phương – OCOP 3 sao

Cơ sở Hà Thị Hương           Khu An Phong, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0352.451.237

Nem chua Ngọc Nga – OCOP 3 sao

Cơ sở Ngọc Nga           Thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0985.246.837

Chả lụa Bá Hà – OCOP 3 sao

Cơ sở Nem Chả Bá Hà           Thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0916.503.079

Trà xạ đen túi lọc Bảo Khánh – OCOP 3 sao

Cơ sở Bảo Khánh         Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0986.895.595

Xoài Cát Phù Cát – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc         Thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0979.486.672

Bún hủ tiếu Cô Phương – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Hà Thị Hương       Khu An Phong, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0352.451.237

Dầu mè Vân Nam – OCOP 3 sao

Cơ sở Vân Nam       Thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0327.756.704

Dầu đậu phộng Vân Nam – OCOP 3 sao

Cơ sở Vân Nam       Thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0327.756.704

Nấm Bào ngư – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Trần Đình Hướng       Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0935.147.721

Nấm rơm – OCOP 3 sao

Trang trại tổng hợp Phong Quang       Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0982.533.779

Cá Điêu hồng – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Điều       Thôn Hưng Mỹ 2, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0354.267.151

Cá Chua – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Dương       Thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định        0989.787.530

Chình mun muôi Châu Trúc – OCOP 3 sao

Hộ Võ Tuấn Tú             Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0983.100.427   

Nếp Bàu Chánh Trạch – OCOP 3 sao

Hội nông dân xã Mỹ Thọ             Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0977.139.127   

Dầu lạc – OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp Mỹ Hòa             Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0982.074.465   

Muối Happing – OCOP 4 sao

Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định             Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định     
  02563.759.933

Dưa lưới Bảo Hà Mỹ Hiệp – OCOP 3 sao

HKD Năm Long         Thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0969.011.363

Nấm Hoàng đế – OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp hữu cơ AgriBio         Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0348.523.261

Cam sành núi ông Diệu – OCOP 3 sao

HKD Hồ Ngọc Thanh         Thôn Tân An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0914.035.314

Ốc bươu đen – OCOP 3 sao

HKD Thái Thanh Trí         Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định        0358.753.979

Phở gạo khô Minh Phúc Thịnh – OCOP 3 sao

Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Minh Phúc Thịnh       Thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định       
0974.424.684

Bún số tám Nguyễn Châu – OCOP 3 sao

HKD Nguyễn Châu          Thôn Vĩnh Nhơn, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0392.366.991

Tương ớt Tiến Phát – OCOP 4 sao

Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng Nguyên         Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0986.145.922

Nấm Bào ngư xám – OCOP 4 sao

HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio         Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0348.523.261

Nấm Hoàng đế – OCOP 4 sao

HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio         Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0348.523.261

Nấm Linh chi – OCOP 4 sao

HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio         Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0348.523.261

Muối ớt tôm Đề Gi – OCOP 4 sao

Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định         Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          02563.759.933

Muối tiêu rừng Măng Đen – OCOP 4 sao

Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định         Thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          02563.759.933

Cá chua – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Ngô Thanh Minh         Thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0385.356.986

Cá bống tượng Mỹ Thắng – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Phưởng         Thôn 11, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0326.761.016

Tinh dầu tràm Hoàng Lâm – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Hoàng Lâm         Thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0972.343.351

Hủ tiếu gạo khô Minh Phúc Thịnh – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Minh Phúc Thịnh         Thôn Trà Thung, Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0974.424.684

Nem chua Tây Phương – OCOP 3 sao

Cơ sở Nem chả Tây Phương         Thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0868.324.167

Chả lụa Tây Phương – OCOP 3 sao

Cơ sở Nem chả Tây Phương         Thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định          0868.324.167

Trà Dung – OCOP 3 sao

Cơ sở sản xuất Nguyễn Cảnh Duy             Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định        0914.417.583   

Rượu nhung nai Vĩnh Kim – OCOP 3 sao

Công ty TNHH SPRINGCHI             Thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        0985.317.679

Nem chua Quốc Hội – OCOP 3 sao

Cơ sở Bùi Quốc Hội           Thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        0967.253.048

Chả lụa Quốc Hội – OCOP 3 sao

Cơ sở Bùi Quốc Hội           Thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        0967.253.048

Rượu Vĩnh Cửu – OCOP 3 sao

Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vĩnh Hiệp           Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        02563.886.367

Dầu phộng Bà Cũ – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Lạc           Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        0373.636.728

Cá Điêu hồng Vĩnh Thạnh – OCOP 3 sao

Hộ kinh doanh Đặng Văn Huy           Thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        0973.679.359

Rượu nước nóng – OCOP 3 sao

Công ty TNHH Springchi         Thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định        0389.130.949