THÔNG TIN LIÊN HỆ:

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH

  • Địa chỉ: 198 Phan Bội Châu, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
  • Điện thoại: 0256-3823289; Fax: 0256-3825043
  • Email: vp@sct.binhdinh.gov.vn