Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ruột nệm và nệm các loại tại cụm công nghiệp Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn.

Ngày 15/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Nệm Sơn Hoài Nhơn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ruột nệm và nệm các loại.

Nhà máy sản xuất ruột nệm và nệm các loại được xây dựng tại cụm công nghiệp Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn với diện tích 17.875 m2; tổng vốn đầu tư dự án 20,24 tỷ đồng với công suất ruột nệm PE 1.812 tấn/năm, ruột nệm bông ép 1.812 tấn/năm, bông tấm 1.812 tấn/năm, trần vải 259,72 tấn/năm, ga, gối, vỏ nệm 302.000 sản phẩm/năm. Tiến độ triển khai đến tháng 6/2024 dự án đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai hoàn thiện các công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt; thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan./.