Tham gia kết nối nhà sản xuất hàng Việt Nam với các thương nhân tại hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Công Thương Lâm Đồng tổ chức Hội nghị kết nối các nhà sản xuất hàng Việt Nam trên cả nước với các thương nhân tại hệ thống chợ trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung cụ thể như sau:


Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất và kết nối sản phẩm vào các hệ thống tiêu thụ cả nước

1. Thời gian: Tháng 9 năm 2022 (Số ngày: 05 ngày).
2. Địa điểm: Tại các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng.
3. Nội dung: Hội nghị kết nối các nhà sản xuất hàng Việt Nam với thương nhân phân phôi tại hệ thông chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đông.
Sở Công Thương Bình Định thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đăng ký tham gia Hội nghị kết nối (theo mẫu đính kèm); gửi về Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng trước ngày 12/8/2022.
Thông tin chi tiết về Hội nghị, đề nghị liên hệ theo đầu mối:
– Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng;
– Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm Hành chính tỉnh – Số 36 Trần Phú, phường 4, TP. Đà Lạt;
– Điện thoại: 02633.822122, 0908355190 (Gặp chị Thúy)
– Email: phongthuongmai.sct@lamdong.gov.vn.

Tác giả bài viết: Hồ Văn Thìn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *