Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:
– Mục tiêu:
+ Nhằm thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
+ Tạo quỹ đất để di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện để đưa vào sản xuất tập trung tại cụm công nghiệp Bình Tân.
+ Tạo việc làm cho lao động tại địa phương với thu nhập ổn định, đào tạo nghề nâng cao mức sống cho nhân dân, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.
+ Thu hút vốn đầu tư, tập trung tạo điều kiện tổ chức sản xuất tốt nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
+ Góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, xây dựng và bảo vệ môi trường.
+ Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật an toàn, thuận lợi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
– Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên toàn bộ diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp với diện tích 30 ha, bao gồm các hạng mục chính như: san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; cây xanh.

2. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 128,3 tỷ đồng.

3. Sơ bộ về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 62 tỷ đồng.

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư:
Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai: năm 2022; tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 36 tháng (03 năm) kể từ ngày Nhà đầu tư được công nhận làm Chủ đầu tư dự án nhận bàn giao đất.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn.

6. Diện tích khu đất: 30 ha.

7. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên toàn bộ diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục chính như: san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; cây xanh.

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:
Thời gian: đến 10h00 ngày 31/10/2022

9. Thông tin liên hệ:
– Sở Công Thương Bình Định.
– Địa chỉ: Số 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
– Số điện thoại: 0256 3823289.
– Số fax: 0256 3825043.
– Các thông tin khác về dự án: Vị trí khu đất thực hiện dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

10. Số lượng hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư (theo quy định tại khoản 3 Phụ lục 3 Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh): 11 bộ (02 bộ gốc, 09 bộ sao)

11. Nhà đầu tư quan tâm có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tại Sở Công Thương Bình Định.
(Chi tiết kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh)
Sở Công Thương trân trọng kính mời các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, quan tâm, tham gia và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.