Triển khai các đề án khuyến công địa phương năm 2022

Ngày 15/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND phê duyệt các đề án khuyến công sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022; theo đó, trên địa bàn tỉnh có 27 chương trình, đề án khuyến công được hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 3.020 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương; trong đó, có 19 đề án của 19 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) với tổng kinh phí hỗ trợ 2.224,46 triệu đồng.


Ông Võ Mai Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp.

Để các đề án khuyến công đã được phê duyệt hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và tiến độ, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương trước tháng 10 năm 2022, sáng ngày 27/4/2022, Sở Công Thương tổ chức họp triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cuộc họp do Ông Võ Mai Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì; cùng tham dự có Lãnh đạo các phòng: Quản lý Công nghiệp, Kế hoạch Tài chính – Tổng hợp, Kỹ thuật An toàn – Môi trường; lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và đại diện các cơ sở CNNT được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022.

Qua nghe đại diện các cơ sở CNNT báo cáo tình hình triển khai thực hiện, dự kiến tiến độ hoàn thành các đề án khuyến công địa phương năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Ông Võ Mai Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao sự chủ động của các cơ sở CNNT trong việc triển khai thực hiện đề án nên đến nay phần lớn các cơ sở CNNT đã ký hợp đồng và chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị, dự kiến thời gian hoàn thành và tổ chức nghiệm thu trước tháng 9/2022; đồng thời, đề nghị các cơ sở CNNT tiếp tục tích cực phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện theo đúng nội dung hỗ trợ của đề án đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định; kịp thời thông báo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Sở Công Thương những thay đổi so với nội dung đề án đã đăng ký (nếu có); phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án để Sở Công Thương xem xét, giải quyết; đồng thời, hoàn thành hồ sơ thủ tục, chuẩn bị điều kiện và đăng ký nghiệm thu đề án theo quy định./.

Tác giả bài viết: Trần Anh Hào