Bình Định ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3173/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh

Một số nội dung chính đã đề ra trong Kế hoạch của tỉnh, cụ thể:

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len: (1) Tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như: các cơ quan quản lý cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, nông dân, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, khóa đào tạo trực tuyến, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả UKVFTA; (2) Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như: thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, đầu tư, dịch vụ, hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường,… bảo đảm các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả; (3) Thiết lập đầu mối thông tin về UKVFTA tại Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, phối hợp với cơ quan đầu mối về UKVFTA của Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, triển khai hướng dẫn đến các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh hiểu rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định; (4) Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về thị trường Vương quốc Anh và thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại – đầu tư để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Vương quốc Anh; (5) Nghiên cứu các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của tỉnh, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm; tận dụng công nghệ nguồn, công nghệ hiện đại nhằm tháo gỡ những nút thắt có thể gây cản trở một số ngành của tỉnh trong việc tận dụng UKVFTA.

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế: (1) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác củaViệt Nam khi tham gia Hiệp định UKVFTA; (2) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do địa phương ban hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Hiệp định; nâng cao năng lực thực thi pháp luật trực tiếp liên quan đến UKVFTA; (3) Thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực: (1) Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh bạch,
thân thiện hơn đối với mọi thành phần kinh tế nhằm thu hút các nhà đầu tư đến từ Vương quốc Anh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực để đón đầu làn sóng FDI đến từ Vương quốc Anh; (2) Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định; (3) Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; hướng dẫn, hỗ trợ doanh
nghiệp mở rộng kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh; (4) Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc Anh kết nối với doanh nghiệp của tỉnh, góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng; (5) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật – công nghệ, luật, tài chính; (6) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để hướng dẫn hoặc đề
xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và nâng cao đường dây nóng tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong giờ hành chính và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

4. Về chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: (1)Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗtrợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm; tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nhân lực doanh nghiệp. Tư vấn người lao động học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp; tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trong trường hợp bị mất việc do các doanh nghiệp giải thể, thu hẹp sản xuất vì không đứng vững trong quá trình cạnh tranh và thực thi Hiệp định; (2) Thường xuyên khảo sát, thống kê, đánh giá tác động của Hiệp định UKVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội để kiến nghị có giải pháp thực hiện hiệu quả Hiệp định UKVFTA. Thực hiện công tác thu thập dữ liệu thị trường lao động để kịp thời cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin; thực hiện có hiệu quả
công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực thi Hiệp định. (3) Tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy định pháp luật tất cả các loại hồ sơ môi trường; rà soát các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ ít phát thải, sử dụng nguồn năng lượng sạch và nguồn năng lượng tái tạo, trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường (4) Vận động các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế hỗ trợ các chương trình, dự án an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tải xem tại đây Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định.

Tác giả bài viết: cuongnm