Thông báo mời tham dự Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP”.

Ngày 25/5/2022, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” để giới thiệu về Hiệp định RCEP và thảo luận việc tận dụng Hiệp định để thúc đẩy thương mại và lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và các nước khác trong khu vực RCEP .

Sở Công Thương thông báo nội dung cụ thể Hội nghị như sau:
Thông báo mời tham dự Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP”.
– Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chủ tọa.
– Thời gian: Từ 8h00 – 11h30, ngày 25 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư)
– Nội dung: Có Chương trình chi tiết kèm theo.
– Địa điểm (trực tiếp): Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).
– Thành phần: Lãnh đạo và đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; các tỉnh/thành phố trên cả nước; các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và Thương vụ của Việt Nam tại các nước tham gia Hiệp định RCEP.
– Hình thức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua phần mềm zoom meeting.

Đại diện tham dự xin vui lòng đăng ký theo đường link https://forms.gle/5KkyAeUCb4rzkSbVA hoặc quét mã QR Code tại Chương trình Hội nghị kèm theo.

Đồng thời gửi về Cục Công Thương địa phương qua địa chỉ email hoatth@moit.gov.vn trước ngày 23/5/2022. Chi tiết liên hệ: Chị Tăng Thị Hòa, số điện thoại – 0983 345886. Hoặc liên hệ anh Quyền Anh Ngọc, số điện thoại – 0765186818, email: ngocqa@moit.gov.vn hoặc chị Trần Lê Phương Thảo, số điện thoại – 0977898557, email: thaotlp@moit.gov.vn.

(Chi tiết nội dung chương trình hội nghị và các Văn bản của Bộ Công Thương tại đây)

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kiểm